waarom dit congres?         verslag congres        sprekers      beelden        organisatie          accreditatie           contact 
 
Geert Gijs                                            
Geert Gijs (1962) zette zijn eerste schreden als hulpverlener en vrijwilliger bij het
Belgische Rode Kruis. Daar duurde het niet lang voordat zijn gevoel en begrip voor
het operationele werk de aandacht trokken. Na zijn opleiding tot
verpleegkundige begon hij zijn loopbaan als ambulanceverpleegkundige en
raakte zodoende al snel vertrouwd met spoedzorg in al zijn facetten.
Contact met politici leidde ertoe dat hij op een gegeven moment adviseur werd
van de minister van Veiligheid en Maatschappelijke Integratie.
In de daaropvolgende tien jaar diende Geert Gijs nog verscheidene ministers
voordat hij uiteindelijk als projectmanager verantwoordelijk werd voor de
introductie van het 112-alarmnummeralsmede de elektronische verzending van noodoproepen vanuit
meldkamers. Zijn diepgaande praktijkkennis van het ambulance vervoer en de spoedzorg bleek hierbij van
grote waarde. In 2006 verruilde Geert Gijs het 112-project voor wat toen de Crisis Management Service werd
genoemd en dat sinds enkele jaren de Disaster Management Service heet. In deze hoedanigheid, waarin hij
zich directeur-generaal mag noemen, is hij tevens verantwoordelijk voor B-Fast, een medisch-humanitaire
eenheid die snel kan worden ingezet in binnen- en buitenland en waarvan hij medeoprichter is. In zijn carrière
heeft Geert Gijs, parallel aan zijn eigenlijke werkzaamheden, tal van humanitaire missies uitgevoerd. Eerst
gebeurde dat voor het Belgische Rode Kruis, later onder de vlag van B-Fast. Tevens is hij al geruime tijd adviseur
van zowel de Verenigde Naties als de Europese Commissie. Hiernaast verzorgt hij in binnen- en buitenland
trainingen en lezingen op zijn vakgebied. Ook heeft hij veelvuldig contact met
wetenschappers op het gebied van de crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Mr. Jim Paturas        Dr. Tina Gaarder MD        Dr. Ron Walls MD         Mr. Geert Gijs         Dr. Koichi Tanigawa MD