waarom dit congres?         verslag congres        sprekers      beelden        organisatie          accreditatie           contact 
 
Dr. Koichi Tanigawa (1957) geldt als een van ’s werelds meest vooraanstaande
experts op het gebied van stralingsziekten. Als zodanig is hij een belangrijke
adviseur van de Japanse regering inzake het Fukushima-dossier.
Koichi Tanaigawa heeft zijn artsenopleiding gedaan aan de universiteit van
Kyushu (1982), waarna hij verdere opleidingen heeft gevolgd in Fukuoka en het
Amerikaanse Pittsburgh. Sinds 1985 is hij gecertificeerd anesthesist. De graad
van doctor verwierf hij in 1998. Zijn onderzoeksterreinen zijn talrijk: onder
andere spoedeisende zorg, reanimatie, stralingsgeneeskunde,
rampengeneeskunde en traumageneeskunde.
Koichi Tanigawa, MD, Ph.D.                                       
Hierover publiceerde hij tot dusverre vele tientallen artikelen in vooraanstaande medische tijdschriften,
zoals recent in de Lancet. Op dit moment vervult Koichi Tanigawa vier verschillende, maar wel nauw met elkaar
samenhangende functies. Zo is hij niet alleen adjunct-directeur van het universiteitsziekenhuis van Hiroshima,
maar ook hoogleraar en voorzitter van de afdeling acute zorg. Hiernaast is hij hoofd van het Advanced
Emergency and Critical Care Center van datzelfde ziekenhuis. En tenslotte maakt Koichi Tanigawa deel uit van
de leiding van het Radiation Emergency Medicine Promoting Centre, dat een onderdeel vormt van de universiteit
van Hiroshima. Koichi Tanigawa is bestuurslid van de Japanse Vereniging voor Acute Geneeskunde. Verder is
hij lid van Vereniging voor Onderzoek in verband met Nucleaire Veiligheid. Ook is hij uitvoerend secretaris van
HICARE, de Hiroshima International Council for Health Care of the Radiation-Exposed. Tot slot is hij voorzitter
van het Hiroshima Medical Control Committee van de provincie Hiroshima

De presentatie van de heer Tanigawa zal binnenkort aan de site worden toegevoegd.
Mr. Jim Paturas        Dr. Tina Gaarder MD        Dr. Ron Walls MD         Mr. Geert Gijs         Dr. Koichi Tanigawa MD