waarom dit congres?         verslag congres        sprekers      beelden        organisatie          accreditatie           contact 
 
Tina Gaarder                                          
Tina Gaarder is als directeur voor traumazorg werkzaam bij het ziekenhuis van
de universiteit van Oslo, Ullevål genaamd. Dit ziekenhuis bedient een gebied
met daarin 2,8 miljoen mensen, oftewel meer dan de helft van de totale
bevolking van Noorwegen. Tina Gaarder is zowel algemeen chirurg als
traumachirurg. In 2005 richtte ze in het Ullevålziekenhuis een klinische
traumaeenheid op, die inmiddels is uitgegroeid tot afdeling traumatologie.
Als directeur is ze niet alleen verantwoordelijk voor klinische en
administratieve aangelegenheden, maar ook voor opleiding, kwaliteitszorg en
onderzoek. Haar proefschrift stond in het teken van klinisch traumaonderzoek.
Haar afdeling houdt zich veel bezig met traumaonderzoek; de evaluatie van traumasystemen is er daar een van,
naast klinische resultaatstudies, reanimatie, de voorbereiding op crises en letselpreventie. Tina Gaarder is een
van de initiatiefnemers van INTRN, een internationaal netwerk voor traumaonderzoek. Dit heeft onlangs een
subsidie van de Europese Unie toegekend gekregen. Tina Gaarder is voorzitter van het Norwegian Surgical
Society Committee on Trauma. Hiernaast is ze secretaris en penningmeester van IATSIC, de  International
Association for Trauma Surgery and Intensive Care. Tevens maakt ze deel uit van de leiding van de opleiding die
hieraan verbonden is. Ze is hiernaast nationaal hoofd van DSTC (Definitive Surgical Trauma Care) en
initiatiefnemer van de Scandinavische DSTC. Tina Gaarder doceert bovendien DSTC in tal van landen. Ook is ze op
humanitair gebied actief geweest als militair traumachirurg in Bosnië en Afghanistan.

Helaas is de presentatie van mevrouw Gaarder, mede door het gebruikte beeldmateriaal, niet geschikt om via het internet te verspreiden.
Mr. Jim Paturas        Dr. Tina Gaarder MD        Dr. Ron Walls MD         Mr. Geert Gijs         Dr. Koichi Tanigawa MD