waarom dit congres?         verslag congres        sprekers      beelden        organisatie          accreditatie           contact 
Accreditatie is aangevraagd bij:
- de NVA (Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie)
- het Kwaliteitsregister V&V en het Register Zorgprofessionals
Deze aanvragen zijn nog in behandeling. Begin 2014 wordt op deze website bekendgemaakt welke
accreditaties zijn toegekend.
Als u de presentielijst hebt getekend (tijdens het congres) wordt uw deelname in het GAIA-systeem
ingevoerd.

Toegekende accreditaties:
- de Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) heeft 6 punten toegekend
- de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVVH) heeft eveneens 6 punten toegekend.
Als u de presentielijst hebt getekend (tijdens het congres) staat uw deelname begin januari in het GAIA-
systeem.
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met het congressecretariaat:
Jiske Sluimer
Tel. 010-7043584
E-mail:  j.sluimer.1@erasmusmc.nl
Accreditatie