waarom dit congres?         verslag congres        sprekers      beelden        organisatie          accreditatie           contact 
Natuurlijk, de kans dat Nederland te maken
krijgt met een echte wervelstorm, met een
tsunami of met een hevige aardbeving is
uitermate klein. Veel waarschijnlijker zijn
crises zoals een terroristische bomaanslag of
een school shooting, of grote industriële
incidenten en transportongevallen, zoals zeer
onlangs nog in Canada.
Het zijn gebeurtenissen die ook ons land
kunnen treffen en forse medische inzet
noodzakelijk maken.
waarom dit congres?         verslag congres        sprekers      beelden        organisatie          accreditatie           contact 
Bloed, zweet en tranen
In de titel van het congres wordt gezinspeeld op het feit dat er een andere kant is van
opgeschaalde zorg. Hiermee bedoelen we de realiteit die altijd anders uitpakt dan gedacht.
Het zal blijken dat, in  zware omstandigheden, volop geïmproviseerd dient te worden.

De concrete ervaringen van zorgprofessionals in de allereerste crisisfase, op kantoor of in
het veld, zijn het  waard om gedeeld te worden. Was de voorbereiding in orde?
Waren de crisishandboeken nuttig? Welke effecten waren wel, en welke niet voorzien?
Hoe reageerden overlevenden en burgers die te hulp schoten? Was voorzien welke
beperkingen het gevolg kunnen zijn van gebrekkige of zelfs helemaal ontbrekende
infrastructuur? Wanneer kon een begin worden gemaakt met herstelmaatregelen?

Anders gezegd:
Welke lessen  worden getrokken uit wat de zorgverleners van het eerste uur hebben
ervaren en gedaan?  En hoe is dit allemaal te vertalen naar de Nederlandse situatie?
 
 
waarom dit congres?         verslag congres        sprekers      beelden        organisatie          accreditatie           contact 
 
Want in Nederland bereiden zorginstellingen zich
steeds beter voor op rampen of crises. En dat is echt
niet voor niets, maar wij kunnen nog veel leren van
de ervaringen die in medisch opzicht in het
buitenland zijn opgedaan bij echte incidenten.
Dit is de andere kant; de praktijkverhalen van de
mensen die betrokken zijn geweest bij de eerste
medische opvang.
Op het congres ‘De andere kant van Opgeschaalde
Zorg’, vertelden sprekers uit Japan, de Verenigde
Staten, Noorwegen en België over de allereerste
crisisfase , dus met alle onduidelijkheid en
onzekerheid, dilemma’s, belangentegenstellingen en
verrassingen waarmee zij werden geconfronteerd. 

Kortom, de rauwe werkelijkheid - die van bloed,
zweet en tranen…